Nota ICT SPM Bahasa Melayu (Bab 2)

2.0 SISTEM KOMPUTER

      2.1 Konsep Sistem

            2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 
                      2.1.1.1 Mendefinisikan sistem komputer
                      2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storan
                      2.1.1.3 Menerangkan Kitaran Pemprosesan Maklumat termasuk input, proses, 
                                   output dan storan
           2.1.2 Perwakilan Data
                     2.1.2.1 Menyatakan hubungan tentang perwakilan data : 

 • bit, bait ,aksara 

          2.1.3 Pengenalan Kepada Kod Binari
                   2.1.3.1 Menjelaskan fungsi Kod ASCII 
          2.1.4 Pengukuran Data
                   2.1.4.1 Menyatakan unit bagi ukuran data

 • Bit
 • Bait
 • Kilobait (KB)
 • Megabait(MB)
 • Gigabait (GB)
 • Terabait (TB)

         2.1.5 Pengukuran Kelajuan Jam
                   2.1.5.1 Menyatakan unit bagi ukuran kelajuan jam:

 • Megahertz (MHz)
 • Gigahertz (GHz) 

2.2 Perkakasan

       2.2.1 Peranti Input
                 2.2.1.1 Mengenal pasti peranti input yang digunakan untuk teks, grafik, audio dan 
                              video
       2.2.2 Peranti Output
                 2.2.2.1 Mengenal pasti peranti output yang digunakan untuk teks, grafik, audio dan
                              video
      2.2.3 Papan Induk
                2.2.3.1 Mengenal pasti kedudukan Unit Pemprosesan Pusat (CPU), Slot Tambahan, 
                             Kad Tambahan, Slot RAM, Port dan penyambung pada Papan Induk
      2.2.4 Storan 
                2.2.4.1 Menjelaskan jenis dan fungsi:

 • Storan Primer (RAM, ROM)
 • Storan Sekunder (medium magnet, medium optik, ingatan kilat)


2.3 Perisian


      2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
                2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam   
                             platform yang berbeza
                2.3.1.2 Menyatakan fungsi-fungsi sistem pengoperasian
                2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian
     2.3.2 Perisian Aplikasi
               2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi (pemprosesan perkataan, hamparan             
                            elektronik, persembahan, grafik)
              2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi (pemprosesan perkataan, hamparan  
                           elektronik, persembahan, grafik)
    2.3.3 Program Utiliti
              2.3.3.1 Membezakan di antara jenis-jenis dan kegunaan program utiliti (pengurusan  
                          fail, diagnosis dan pemampatan fail)
    2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka
              2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbuka

2.4 Pemasangan

       2.4.1 Pemasangan Komputer Peribadi
                2.4.1.1 Memasang komponen-komponen komputer peribadi
                2.4.1.2 Menunjukkan kerjasama semasa aktiviti pemasangan komponen-komponen 
                             komputer peribadi
      2.4.2 Pemetakan dan Pemformatan Cakera Keras
               2.4.2.1 Memformat dan memetakkan cakera keras
      2.4.3 Pemasangan Perisian
               2.4.3.1 Memasang sistem pengoperasian, perisian aplikasi dan program utiliti


2.5 Perkembangan semasa dan masa depan


      2.5.1 Perisian Sumber Terbuka Yang Terkini
                2.5.1.1 Menjelaskan sistem pengoperasian dan perisian aplikasi sumber terbuka 
                             yang terkini di pasaran
      2.5.2 Perkembangan terkini Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
                2.5.2.1 Menjelaskan perkakasan dan perisian Teknologi Maklumat dan Komunikasi  
                             yang  terkini
                2.5.2.2 Menjelaskan pervasive computing0 comments:

Post a Comment