SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4

TOPIK 1 : 1.0 PENGATURCARAAN

ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

MODUL ASAS SAINS KOMPUTER
Labaik allahuma labaik

3.1.2 Kepentingan Rangkaian dan Komunikasi

3.1.4 Senibina Rangkaian

Etika Komputer

Komputer Vs Tanpa Komputer


Jenayah Komputer

E ~ Book ICT OnlineRancangan Pelajaran Tahunan ICT 2013

Rancangan Pelajaran Tahunan ICT 2013 -Tingkatan 4 (versi Bahasa Melayu)

Rancangan Pelajaran Tahunan ICT 2013 -Tingkatan 5 (versi Bahasa Melayu)

E Book

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6


Sumber asal nota ict ; drp cikgu ICT dari pahang(tidak ingat nama), saya cuma flipkan aje untuk buat e book....

Pengenalan KepadaRangkaian dan Komunikasi